Megy

Megy (2 roky) – ktorá je neoddeliteľnou súčasťou jej sestry Pegy. Všade sú spolu, tak by bolo veľmi milé od ľudí, keby si ich vzali a dali im pocit bezpečia, pre obe.