Stacy

Stacy (9 – 10 mesiacov) – je tzv. ,,Antolský dalmatínec“, ktorú sme vzali od ,,majiteľa“, ktorý ju chcel nehumánne utratiť spolu s jej sestrou Sindy, ktorá už našla šťastný domov… Stacy čaká na správneho majiteľa u nás v útulku.